LOMO SMENA SYMBOL


本日の昼食
愛しのカメラ
白と黒
浮遊

ニッポン
2人
うつらうつら
色彩
相棒
LOMO SMENA SYMBOL
Triplet 43/40mm, f/4
http://shop.lomography.com/smenasymbol/

使用ソフト
Adobe Photoshop 6.0


inserted by FC2 system